โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่
ห้องพักเขาใหญ่
โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่
ติดต่อและสอบถาม

สอบถามเกี่ยวกับการสำรองห้องพักสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ
เบอร์โทร .: 02-260-3610
เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 8:30 - 17:30 น.
หากหลังเวลาทำการแล้วกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงแรม

สำนักงานกรุงเทพฯ

อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 18/2 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทร .: 02-260-3610 ,02-260-3888
กด # 0 โอเปอเรเตอร์
กด # 2 ฝ่ายขาย
กด # 1 ฝ่ายสำรองห้องพัก
โทรสาร: 02 661 2389


อีเมล์
ฝ่ายขาย : sales@botanicakhaoyai.com
สำรองห้องพัก : reservations@botanicakhaoyai.com


โบทานิก้า เขาใหญ่

666 ถนนธนะรัชต์หมู่ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130

เบอร์โทร .: 044 001 111-20 , แฟกซ์ .: 044 001 122

อีเมล์
เคาน์เตอร์ต้อนรับ : fo@botanicakhaoyai.com

ต้องการขอรับโปรโมชั่นทางอีเมล์


ติดต่อเรา