โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่
ห้องพักเขาใหญ่
โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่


Botanica Studio สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก* 1 ท่าน


 • - Studio Surprise Package 3,000 บาท/คืน แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า
 • - Studio Splash Package 3,500 บาท/คืน แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า FREE! บัตรสวนน้ำ Splash Zone
 • - Studio Duo Fun Package 4,200 บาท/คืน แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า FREE! บัตรสวนน้ำ Splash Zone + บัตรสวนสนุก Excite Zone

 • *หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และส่วนสูงไม่เกิน 140 ซม.

 • เงื่อนไขการใช้บริการ
 • - เข้าพักได้เฉพาะวันอาทิตย์ - ศุกร์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 60
 • - เข้าพักวันเสาร์จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืน และช่วงวันหยุดต่อเนื่องจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน
 • - เตียงเสริมพร้อมอาหารเช้า จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/ห้อง/คืน จ่ายเพิ่มที่โรงแรมเมื่อเข้าพัก
 • - การใช้บริการ Excite zone และ Splash zone ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • - Excite Zone ยกเว้นเครื่องเล่น Speed Way และ ATVs
 • - โรงแรมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เลื่อน หรือเปลื่ยนวันเข้าพักที่สำรองไว้แล้ว
 • - ไม่สามารถใช้เข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้Botanica Suite สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก* 1 ท่าน


 • - Suite Surprise Package 3,500 บาท/คืน แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า
 • - Suite Splash Package 4,000 บาท/คืน แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า FREE! บัตรสวนน้ำ Splash Zone
 • - Suite Duo Fun Package 4,700 บาท/คืน แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า FREE! บัตรสวนน้ำ Splash Zone + บัตรสวนสนุก Excite Zone

 • *หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และส่วนสูงไม่เกิน 140 ซม.

 • เงื่อนไขการใช้บริการ
 • - เข้าพักได้เฉพาะวันอาทิตย์ - ศุกร์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 60
 • - เข้าพักวันเสาร์จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืน และช่วงวันหยุดต่อเนื่องจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน
 • - เตียงเสริมพร้อมอาหารเช้า จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/ห้อง/คืน จ่ายเพิ่มที่โรงแรมเมื่อเข้าพัก
 • - การใช้บริการ Excite zone และ Splash zone ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • - Excite Zone ยกเว้นเครื่องเล่น Speed Way และ ATVs
 • - โรงแรมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เลื่อน หรือเปลื่ยนวันเข้าพักที่สำรองไว้แล้ว
 • - ไม่สามารถใช้เข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้ห้องพัก Family Suite สำหรับผู้ใหญ่ 4 ท่าน เด็ก* 2 ท่าน


 • - Family Suite Surprise Package 7,000 บาท/คืน แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า
 • - Family Suite Splash Package 8,000 บาท/คืน แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า FREE! บัตรสวนน้ำ Splash Zone ที่ #scenicalworld
 • - Family Suite Duo Fun Package 9,400 บาท/คืน แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า FREE! บัตรสวนน้ำ Splash Zone + บัตรสวนสนุก Excite Zone

 • *หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และส่วนสูงไม่เกิน 140 ซม.

 • เงื่อนไขการใช้บริการ
 • - เข้าพักได้เฉพาะวันอาทิตย์ - ศุกร์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 60
 • - กรณีพักห้อง Family suite วันเสาร์จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/ห้อง/คืน และช่วงวันหยุดต่อเนื่องจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท/ห้อง/คืน
 • - เตียงเสริมพร้อมอาหารเช้า จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/ห้อง/คืน จ่ายเพิ่มที่โรงแรมเมื่อเข้าพัก
 • - การใช้บริการ Excite zone และ Splash zone ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • - Excite Zone ยกเว้นเครื่องเล่น Speed Way และ ATVs
 • - โรงแรมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เลื่อน หรือเปลื่ยนวันเข้าพักที่สำรองไว้แล้ว
 • - ไม่สามารถใช้เข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้ • Remark:
 • - For Stay Over check-in at 2 p.m. and check-out at 12 p.m.
 • - For Day Trip photo shooting during 8 a.m. – 6 p.m.
 • - For bride & groom and 6 crew

 • Contact Reservation
 • Monday - Friday : 09.00 am. - 05.30 pm. Tel .:02-260-3888 Ext. 401-404
 • Saturday & Sunday Tel.: 044-001-111-20
 • E-Mail: reservations@botanicakhoayai.com