ติดต่อสอบถาม / การเดินทาง

สำนักงานเขาใหญ่

  • 666 หมู่ 5 ถนนธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450
  • +66 (0) 44 001 111-20
  • +66 (0) 44 001 122

สำนักงานกรุงเทพฯ

  • อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 18/2 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  • +66 (0) 22 603 888
  • +66 (0) 26 612 389

อีเมล์:

  • ฝ่ายขาย : salesadmin@greeneryresort.com
  • ฝ่ายรับจองโรงแรม: reservations@greeneryresort.com
  • แผนกโรงแรม: fo@greeneryresort.com

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา